KYRIAD Hotel Saint-Quentin


MELI BV
KvK nr.: 800 111 981 KvK Belfort
SIRET : 800 111 981 000 18
APE : 5510Z
BV met een kapitaal van 527 500 €

HOTEL KYRIAD SAINT-QUENTIN
Zone Du Bois De La Chocque
Avenue Archimède,
02100 Saint-Quentin - Frankrijk
+33 (0)3 23 08 45 00
contact@kyriad-saintquentin.fr


 

Auteursrechten
Alle elementen van de website www.kyriad-hotel-saint-quentin.nl, waaronder de teksten, presentaties, illustraties, foto's, structuur en lay-out zijn, behalve openbare documenten en aanvullende informatie, exclusief het intellectuele eigendom van MELI BV voor het hotel Kyriad Saint-Quentin en zijn partners. Daarom is de weergave, reproductie, overlapping, verspreiding en herverspreiding, geheel of gedeeltelijk, verboden in overeenstemming met de bepalingen van artikel L. 122-4 van het intellectueel eigendomsrecht. Ieder persoon die zich hier aan schuldig maakt zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming te hebben gekregen van de houder van deze rechten, loopt het risico te veroordeeld te worden voor vervalsing, zoals uiteengezet in artikel L. 335-2 en daarop volgende artikelen van het intellectueel eigendomsrecht. En daarbij is de weergave, reproductie, overlappingen, verspreiding en herverspreiding, geheel of gedeeltelijk van het gegevensbestand op de website www.kyriad-hotel-saint-quentin.nl verboden in overeenstemming met de bepalingen van de wet nr. 98-536 van 1 juli 1998 met betrekking tot de juridische bescherming van gegevensbstanden. Dit heeft tot gevolg dat voor iedere toegestaande, geheel of gedeeltelijke weergave van de website vergezeld moet zijn van de aanduiding "Copyright 2014 www.kyriad-hotel-saint-quentin.nl".

Tarieven
De prijzen aangegeven op deze website zijn slechts ter indicatie, en zijn een weerspiegeling van de markt op de dag van opstelling van de papieren documentaties en tarieven. Deze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. De gefactureerde prijzen zijn de geldende tarieven tijdens het verblijf, en kunnen niet verschillen de prijzen op deze website. Beschrijvingen en geldende prijzen, typefouten uitgezonderd.


Publicatiemanager
Khalid Ennaciri

Hosting
Reflet Communication & Multimedia
49 faubourg de France - 90000 Belfort - Frankrijk
Tel :+33 (0)3 84 22 60 39

Grafisch ontwerp & Technisch concept
www.refletcommunication.com

Merk
Kyriad is een geregistreerd merk. Ieder persoon die het merk gebruikt voor weergave, reproductie, overlapping, verspreiding en herverspreiding, loopt het risico te veroordeeld te worden voor vervalsing, zoals uiteengezet in artikel L. 713-2 en daarop volgende artikelen uit de Wet eigendomsrechten.

Observaties en suggesties
Het is mogelijk om observaties en suggesties door te geven aan de website manager via het e-mailadres contact@kyriad-saintquentin.fr.

Wet bescherming persoonsgegevens
In overeenstemming met de Franse wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978, informeren wij u dat u recht heeft tot toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van uw bijdrage. Om deze uit te oefenen, kunt u schrijven naar: contact@kyriad-saintquentin.fr

Contactformulier
De verzamelde persoonlijke informatie via het contactformulier zal niet doorgespeeld worden aan andere personen dan werknemers van ons bedrijf. Niettemin, zoals de wet Bescherming Persoonsbescherming vereist, informeren wij u dat u niet verplicht bent te antwoorden, en dat deze niet-gegeven antwoorden geen consquenties hebben. Maar uw antwoorden moeten ons voldoende informatie geven om ons in staat te stellen uw verzoek te behandelen. U kunt ook, als u daar legitieme redenen voor heeft, de behandeling van uw persoonlijke gegevens tegengaan.